กิจกรรมเพื่อสังคม CSR-EOT

บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

อบรมการพัฒนาเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

อบรมการพัฒนาเข้าสู่ระบบ ISO บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่

อบรมสินค้าหัวขับวาล์วแบรนด์ Bernard Controls ณ. ประเทศสิงคโปร์

หัวขับวาล์ว Bernard Controls เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คุณวรีมน แย้มประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทยูโร-โอเรียนเตลเทรดดิ้ง (Euro-Oriental trading CO .,LTD) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับสินค้าหัวขับวาล์วแบรนด์ Bernard Controls ณ. ประเทศสิงคโปร์

ITRON_news เยี่ยมชมแท่นสดสอบมาตรวัดน้ำ

เยี่ยมชมบริษัท จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ต้อนรับการเยี่ยมเยียนจากผู้บริหารฝ่ายโรงงานมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงพร้อมคณะ