แสดง 2 รายการ

หัวขับวาล์ว PNEUMATIC ทำงานด้วยแรงดันลม

VALBIA DOUBLE ACTING ACTUATOR

หัวขับวาล์ว PNEUMATIC ทำงานด้วยแรงดันลม ยี่ห้อ VALBIA ทำงานได้ทั้ง 2 ทิศทาง สามารถสั่งปิด – เปิด วาล์วได้อย่างรวดเร็ว

PNEUMATIC ACTUATOR หัวขับวาล์ว แบบทำงานด้วยลม

VALBIA SINGLE ACTING ACTUATOR

หัวขับวาล์ว PNEUMATIC ทำงานด้วยแรงดันลม ยี่ห้อ VALBIA สามารถทำงานสั่งการไปที่วาล์วได้อย่างรวดเร็ว