AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ,มาตรวัดน้ำ AMR,มิเตอร์น้ำส่งข้อมูล

AMR water meter (Automatic Meter Reading)

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, ระบบอ่านข้อมูลมิเตอร์น้ำอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading) คือ มิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ ที่สามารถส่งค่าที่อ่านได้จากการวัดน้ำออกมาเป็นสัญญาณข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารจัดการอาคารโดยไม่ต้องไปดูค่าที่มิเตอร์

อ่านต่อ
จำหน่ายมิเตอร์น้ำ,วาล์วน้ำ,หัวขับลม,หัวขับไฟฟ้า,วาล์วลดแรงดัน,วาล์วอุตสาหกรรม

หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator)

หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator หรือหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Valve Actuator)มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการทำงานเปิดปิดวาล์วที่เป็นอัตโนมัติ

อ่านต่อ
มิเตอร์น้ำ woltman,wolman water meter,มิเตอร์น้ำ 2 นิ้ว

มิเตอร์น้ำ Woltman (Woltman water meter)

มิเตอร์น้ำ Woltman,Woltman water meter เป็นมิเตอร์น้ำประเภท Velocity water meter ที่วัดปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านใบพัด เหมาะสำหรับการวัดน้ำปริมาณมากที่มีอัตราการไหลสูง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในงานประปา งานระบบน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ

อ่านต่อ
มิเตอร์น้ำ,water meter,Portable-Ultrasonic-Flowmeter-Eurolab

Ultrasonic Flowmeter มิเตอร์น้ำแบบอุลตร้าโซนิค คืออะไร

Ultrasonic flowmeter (อุลตร้าโซนิค โฟลวมิเตอร์) / Ultrasonic meter for water คือ มาตรวัดน้ำที่ใช้วัดความเร็ว (Velocity)ของการเคลื่อนที่ของน้ำหรือของเหลว มิเตอร์น้ำคลื่นอัลตร้าโซนิคนี้จะทำงานโดยการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค

อ่านต่อ
singer valve-surge-anticipation-

วาล์วควบคุม Control Valve

วาล์วควบคุม หรือ Control Valve มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยและหน้าที่ในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น Pressure Reducing Valve , Relief/ Sustaining/Surge Valve, Level Control Valve , Flow rate control Valve , Float valve เป็นต้น

อ่านต่อ
บอลวาล์วสแตนเลส,stainless-steel-ball-valve-nidex-nx-1

ประเภทของบอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วที่ได้รับการปรับปรุงมาจากปลั๊กวาล์ว (Plug Valve) โดยมีการใช้ลูกบอลโลหะแทน เป็นวาล์วที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เบา และใช้พื้นที่น้อยกว่าวาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)มาก บอลวาล์ว (Ball Valve) มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น

อ่านต่อ
วาล์วปีกผีเสื้อ,butterfly valve,belven lugtype

วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) คืออะไร

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว หรือวาล์วปีกผีเสื้อ เป็นวาล์วประเภทหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ (Flow) เป็นวาล์วประเภท ควอเตอร์เทิร์นวาล์ว (Quarter Turn Valve)

อ่านต่อ
AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ,มาตรวัดน้ำ AMR,มิเตอร์น้ำส่งข้อมูล

ประเภทของมิเตอร์น้ำหรือมาตรวัดน้ำ (Types of water meter)

มิเตอร์น้ำ หรือ มาตรวัดน้ำนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรของน้ำที่ใช้ โดยให้น้ำไหลผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คำนวณปริมาตรและส่งค่าที่ได้ไปที่หน้าปัดซึ่งจำมีหลักการคำนวณและแปลงอัตราส่วนที่คำนวณได้เพื่อแสดงผลเป็นค่าที่ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านได้เป็นสากล เช่น

อ่านต่อ