แสดง 3 รายการ

level-control-valve-singer

SINGER LEVEL CONTROL VALVE

วาล์วควบคุมระดับน้ำ SINGER LEVEL CONTROL ควบคุมการไหลของน้ำ ให้เปิด/ปิด ตามระดับที่ตั้งไว้ได้อย่างแม่นยำ

วาล์วควบคุมแรงดัน,วาล์วปรับแรงดัน,eurooriental-pressure-reducing-valve-singer

SINGER PRESSURE REDUCING VALVE

PRESSURE REDUCING VALVE (PRV) วาล์วควบคุมแรงดัน จากประเทศแคนาดา ทำหน้าที่ลดแรงดันน้ำในเส้นท่อ