แสดง 1 รายการ

Pressure Control Pegasus+

PEGASUS

PRESSURE CONTROL อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของวาล์วลดแรงดัน ทำงานร่วมกับวาล์วควบคุมแรงดัน เพื่อให้การทำงานของระบบบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบประปา หรือระบบจัดการน้ำขนาดใหญ่ได้