แสดง 4 รายการ

มิเตอร์น้ำ,water meter,itron,water_meter-itron-flostar-m

ITRON FLOWSTAR-M

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ ITRON รุ่น Flowstar-M เป็นมิเตอร์น้ำคุณภาพสูง

มาตรวัดน้ำแบบใบพัดหลายชั้น,มิเตอร์น้ำแบบใบพัด,water_meter-itron-muti jet terbine

ITRON MULTIMAG

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ แบนด์ ITRON รุ่น Multimag จากประเทศฝรั่งเศส สำหรับวัดน้ำเย็นอุณหภูมิ 60 องศา เป็นแบบเชื่อมต่อด้วยเกลียว สามารถติดตั้งระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติได้ในอนาคต

water_meter-itron-td88

ITRON TD-88

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ แบนด์ ITRON รุ่น TD-88 เป็นมิเตอร์น้ำแบบลูกสูบ ตัวเรือนทำจากทองเหลือง

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำแบบใบพัดwolman,water_meter-itron-woltex

ITRON WOLTEX

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ แบนด์ ITRON รุ่น Woltex จากประเทศฝรั่งเศส สำหรับวัดน้ำเย็นอุณหภูมิ 60 องศา เป็นแบบเชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน สามารถติดตั้งระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติได้ในอนาคต