Pneumatic Actuator,หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม,หัวขับลม

Pneumatic Actuator (หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม)

Pneumatic Actuator,หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม,หัวขับลม
Pneumatic Actuator (หัวขับนิวแมติก) หรือ หัวขับลม เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลมขับเคลื่อนลูกสูบหรือไดอะแฟรมและส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิดวาล์ว

Multiturn Actuator,หัวขับวาล์วไฟฟ้า,หัวขับวาล์วมัลติเทิร์น,หัวขับวาล์ว

Multiturn Actuator หัวขับวาล์วไฟฟ้าชนิดมัลติเทิร์น

Multiturn Actuator,หัวขับวาล์วไฟฟ้า,หัวขับวาล์วมัลติเทิร์น,หัวขับวาล์ว
หัวขับวาล์วหรือ Actuator นั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนที่เปิดและปิดของวาล์ว ให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ด้วยการทำงานของ Actuator (หัวขับวาล์ว)

Sluice gate valve,(สลุยเกท),ประตูน้ำบานเลื่อน,บานระบาย

Sluice gate valve (สลุยเกท) ประตูน้ำบานเลื่อน

Sluice gate valve,(สลุยเกท),ประตูน้ำบานเลื่อน,บานระบาย คือประตูน้ำขนาดใหญ่ มีหน้าที่ในการปิดและเปิดทางเดินน้ำ โดยมีบานประตูน้ำเคลื่อนลงมาปิดทางเดินน้ำในกรณีที่จะปิดกั้นน้ำ

เลือกขนาดมิเตอร์น้ำ

หลักการเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ

การเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ,วิธีเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ,เลือกมิเตอร์น้ำอย่างไร,ขนาดมิเตอร์น้ำ
ในการพิจารณาถึงการเลือกใช้มิเตอร์น้ำ (Water meter) ว่าควรใช้ขนาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ต้องการใช้เป็นสำคัญ ทางผู้ออกแบบจะต้องทราบว่าเลือกมิเตอร์น้ำอย่างไรถึงจะเหมาะสมและนำมาเลือกขนาดมิเตอร์น้ำเพื่อนำไปติดตั้งต่อไป

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR-EOT

บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

watermind-itron
water_meter-itron,มิเตอร์น้ำร้อน,มาตรวัดน้ำร้อนitron-cyble censer ระบบ AMR ระบบส่งสัญญาณมิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์watermind-itron

ABOUT EOT

สินค้าหลักของบริษัท จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท ยูโร โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (Euro Oriental Trading CO., LTD) สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ต่างๆในระบบน้ำมาอย่างยาวนาน การรันตีความสำเร็จด้วยลูกค้าที่ไว้วางในเรามากว่า 40 ปี ทั้งลูกค้ากลุ่มงานราชการ อาทิ การประปานครหลวง,การประปาส่วนภูมิภาค, กลุ่มบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างขนาดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภค และลูกค้าหน่วยงานองค์กรอื่นๆตั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย สินค้าหลักของเรา ประกอบไปด้วย 1. มาตรวัดน้ำ/มาตรวัดของเหลว : มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ(water meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณน้ำ โดย สินค้าของบริษัทมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่มิเตอร์น้ำทั่วไปที่ใช้ในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน ไปจนถึงมิเตอร์น้ำที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการวัดค่าและการประมวลผลอย่างมิเตอร์น้ำดิจิตอล หรือ มิเตอร์น้ำที่สามารถอ่านค่าได้อัตโนมัติที่เรียกว่า AMR meter (เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมิเตอร์น้ำของแบรนด์ Itron (Itron Water Meter) และ เป็นตัวแทนจำหน่ายมาตรวัดน้ำแบบคลื่นอุลตร้าโซนิกส์ / Ultrasonic Flowmeter ของแบรนด์ (Eurolab) 2. หัวขับวาล์ว :…

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ,มาตรวัดน้ำ AMR,มิเตอร์น้ำส่งข้อมูล

AMR water meter (Automatic Meter Reading)

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, ระบบอ่านข้อมูลมิเตอร์น้ำอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading) คือ มิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ ที่สามารถส่งค่าที่อ่านได้จากการวัดน้ำออกมาเป็นสัญญาณข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารจัดการอาคารโดยไม่ต้องไปดูค่าที่มิเตอร์

จำหน่ายมิเตอร์น้ำ,วาล์วน้ำ,หัวขับลม,หัวขับไฟฟ้า,วาล์วลดแรงดัน,วาล์วอุตสาหกรรม

หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator)

หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator หรือหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Valve Actuator)มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการทำงานเปิดปิดวาล์วที่เป็นอัตโนมัติ

มิเตอร์น้ำ woltman,wolman water meter,มิเตอร์น้ำ 2 นิ้ว

มิเตอร์น้ำ Woltman (Woltman water meter)

มิเตอร์น้ำ Woltman,Woltman water meter เป็นมิเตอร์น้ำประเภท Velocity water meter ที่วัดปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านใบพัด เหมาะสำหรับการวัดน้ำปริมาณมากที่มีอัตราการไหลสูง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในงานประปา งานระบบน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ