watermind-itron
water_meter-itron,มิเตอร์น้ำร้อน,มาตรวัดน้ำร้อนitron-cyble censer ระบบ AMR ระบบส่งสัญญาณมิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์watermind-itron

ABOUT EOT

สินค้าหลักของบริษัท จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท ยูโร โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (Euro Oriental Trading CO., LTD) สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ต่างๆในระบบน้ำมาอย่างยาวนาน การรันตีความสำเร็จด้วยลูกค้าที่ไว้วางในเรามากว่า 40 ปี ทั้งลูกค้ากลุ่มงานราชการ อาทิ การประปานครหลวง,การประปาส่วนภูมิภาค, กลุ่มบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างขนาดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภค และลูกค้าหน่วยงานองค์กรอื่นๆตั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย สินค้าหลักของเรา ประกอบไปด้วย 1. มาตรวัดน้ำ/มาตรวัดของเหลว : มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ(water meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณน้ำ โดย สินค้าของบริษัทมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่มิเตอร์น้ำทั่วไปที่ใช้ในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน ไปจนถึงมิเตอร์น้ำที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการวัดค่าและการประมวลผลอย่างมิเตอร์น้ำดิจิตอล หรือ มิเตอร์น้ำที่สามารถอ่านค่าได้อัตโนมัติที่เรียกว่า AMR meter (เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมิเตอร์น้ำของแบรนด์ Itron (Itron Water Meter) และ เป็นตัวแทนจำหน่ายมาตรวัดน้ำแบบคลื่นอุลตร้าโซนิกส์ / Ultrasonic Flowmeter ของแบรนด์ (Eurolab) 2. หัวขับวาล์ว :…

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ,มาตรวัดน้ำ AMR,มิเตอร์น้ำส่งข้อมูล

AMR water meter (Automatic Meter Reading)

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, ระบบอ่านข้อมูลมิเตอร์น้ำอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading) คือ มิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ ที่สามารถส่งค่าที่อ่านได้จากการวัดน้ำออกมาเป็นสัญญาณข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารจัดการอาคารโดยไม่ต้องไปดูค่าที่มิเตอร์

จำหน่ายมิเตอร์น้ำ,วาล์วน้ำ,หัวขับลม,หัวขับไฟฟ้า,วาล์วลดแรงดัน,วาล์วอุตสาหกรรม

หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator)

หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator หรือหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Valve Actuator)มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการทำงานเปิดปิดวาล์วที่เป็นอัตโนมัติ

มิเตอร์น้ำ woltman,wolman water meter,มิเตอร์น้ำ 2 นิ้ว

มิเตอร์น้ำ Woltman (Woltman water meter)

มิเตอร์น้ำ Woltman,Woltman water meter เป็นมิเตอร์น้ำประเภท Velocity water meter ที่วัดปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านใบพัด เหมาะสำหรับการวัดน้ำปริมาณมากที่มีอัตราการไหลสูง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในงานประปา งานระบบน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ

มิเตอร์น้ำ,water meter,Portable-Ultrasonic-Flowmeter-Eurolab

Ultrasonic Flowmeter มิเตอร์น้ำแบบอุลตร้าโซนิค คืออะไร

Ultrasonic flowmeter (อุลตร้าโซนิค โฟลวมิเตอร์) / Ultrasonic meter for water คือ มาตรวัดน้ำที่ใช้วัดความเร็ว (Velocity)ของการเคลื่อนที่ของน้ำหรือของเหลว มิเตอร์น้ำคลื่นอัลตร้าโซนิคนี้จะทำงานโดยการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค

singer valve-surge-anticipation-

วาล์วควบคุม Control Valve

วาล์วควบคุม หรือ Control Valve มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยและหน้าที่ในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น Pressure Reducing Valve , Relief/ Sustaining/Surge Valve, Level Control Valve , Flow rate control Valve , Float valve เป็นต้น

อบรมการพัฒนาเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015

อบรมการพัฒนาเข้าสู่ระบบ ISO บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่

อบรมสินค้าหัวขับวาล์วแบรนด์ Bernard Controls ณ. ประเทศสิงคโปร์

หัวขับวาล์ว Bernard Controls เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คุณวรีมน แย้มประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทยูโร-โอเรียนเตลเทรดดิ้ง (Euro-Oriental trading CO .,LTD) จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับสินค้าหัวขับวาล์วแบรนด์ Bernard Controls ณ. ประเทศสิงคโปร์

บอลวาล์วสแตนเลส,stainless-steel-ball-valve-nidex-nx-1

ประเภทของบอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วที่ได้รับการปรับปรุงมาจากปลั๊กวาล์ว (Plug Valve) โดยมีการใช้ลูกบอลโลหะแทน เป็นวาล์วที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เบา และใช้พื้นที่น้อยกว่าวาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)มาก บอลวาล์ว (Ball Valve) มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น