แสดง 2 รายการ

Electromagnatic-converter

TOSHIBA ELECTROMAGNETIC CONVERTER GF620,622

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Electromagnatic flowmeter รุ่น LF620 (ชนิดติดตั้งอยู่บนตัวมิเตอร์) หรือ LF622 (ชนิดติดตั้งแยกจากตัวมิเตอร์ได้)

Electromagnatic-flow-meter

TOSHIBA ELECTROMAGNETIC FLOWMETER GF630

มิเตอร์น้ำแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ELECTROMAGNETIC สามารถวัดน้ำเสีย สารเคมี อาหาร และของเหลวอื่นๆในอุตสาหกรรมได้