SINGER RELIEF SUSTAINING SURGE VALVE

วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ RELIEF/SUSTAINING/SURGE

Categories: ,

รายละเอียด

วาล์วป้องกันแรงดันย้อนกลับ RELIEF/SUSTAINING/SURGE VALVE

RELIEF/SUSTAINING/SURGE VALVE
BRAND : SINGER VALVE

เป็นวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ ป้องกันแรงดันน้ำที่เกิดจากการหยุดปั๊มอย่างกะทันหัน
หรือเกิดเหตุไม่คาดคิดที่ทำให้เกิดการไหลย้อนกลับของน้ำหรือของไหล เพื่อป้องกันความเสียหายของปั๊ม และอุปกรณ์ที่ได้รับผกระทบจากกระบวนการนี้

– อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติด้วยการเปิดวาล์วกระจายแรงส่วนเกินที่ทำให้เกิด surge
– สามารถตั้ง pilot set point ที่สามารถปรับได้ถึง 2 point เพื่อให้สามารถป้องกันได้ทั้งแรงดันที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป
– เมื่อแรงดันอยู่ในช่วงการทำงานปกติ วาล์วจะปิดแน่นสนิทไม่มีการรั่วไหล
– วาล์วเปิดอัตโนมัติด้วยความรวดเร็วเมื่อพบแรงดันที่สูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ หรือเมื่อพบแรงดันที่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้เพื่อเตรียมรับการตีกลับของคลื่น surge
– วาล์ว reset อย่างอัตโนมัติเมื่ิอสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
– สะดวกในการทดสอบ