รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 4 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- นำเสนอสินค้าเครื่องสูบน้ำของบริษัท ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
- ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และวางแผนเพื่อเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าใหม่
- ดูแลรับผิดชอบยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย - หญิง
- ไม่จำกัดอายุ
- วุฒิปริญญาตรี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในการขายมิเตอร์น้ำ, วาล์วน้ำ/อุตสาหกรรม, หัวขับลม/ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้
- มีไหวพริบในการตอบคำถาม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการอื่นๆ

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าคอมมิชชั่น
- เบี้ยเลี้ยงกรณีไปต่างจังหวัด
- ค่าน้ำมันรถ
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าเสื่อมสภาพรถ
- งานเลี้ยงประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- เสื้อยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ Tel : 02-509-8900 Fax : 02-509-8911 ฝ่ายบุคคล

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ายมิเตอร์น้ำ วาล์วน้ำ,วาล์วอุตสาหกรรม,หัวขับลม,หัวขับไฟฟ้า วาล์วควบคุมแรงดัน ยินดีต้อนรับผู้สนใจมาร่วมเป็นทีมเดียวกันและพร้อมเติมโตไปด้วยกัน