รับสมัครงานด่วน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 4 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– นำเสนอสินค้าของบริษัท ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
– ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม และวางแผนเพื่อเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าใหม่
– ดูแลรับผิดชอบยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
– จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายมิเตอร์น้ำ, วาล์วน้ำ , วาล์วอุตสาหกรรม ,หัวขับลมไฟฟ้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้
 • มีไหวพริบในการตอบคำถาม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการที่ได้รับ

 • ประกันสังคม
 • ค่ายานพาหนะ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าเสื่อมสภาพรถ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีไปต่างจังหวัด

รับสมัครผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ

ตำแหน่ง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ

รายละเอียดงาน

• วางแผนการขายของสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั้มน้ำ/เครื่องสูบน้ำ และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนงานที่รับผิดชอบ
• วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง
• จัดเตรียมข้อมูลเทคนิคของผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย และ บริการแก่ลูกค้า
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในปัจจุบัน และ หาช่องทางในการขยายฐานลูกค้าใหม่
• ติดต่อประสานงานกับsupplier ต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มน้ำ/เครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน การตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมศาสตร์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้
• มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกต่างจังหวัดได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย