วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (EURO-ORIENTAL TRADING CO., LTD.) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ และความจริงใจ อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปุรงการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรา ภายใต้นโยบายของบริษัทที่ว่า “สินค้าคุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว คือหัวใจของยูโรฯ”

ประวัติบริษัท

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (EURO-ORIENTAL TRADING CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 ด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ามาตรวัดน้ำคุณภาพเยี่ยมจากต่างประเทศ และได้ขยายธุรกิจไปสู่สินค้าประเภทอื่นในงานระบบน้ำไม่ว่าจะเป็นวาล์วน้ำประเภทต่างๆ, หัวขับวาล์ว, อุปกรณ์เสริมในงานระบบน้ำ ฯลฯ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่การมีโรงงานประกอบ โรงทดสอบและคลังสินค้า เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดในกลุ่มธุรกิจสามกลุ่มคือ กลุ่มงานอาคารสูง, กลุ่มงานโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มงานราชการ บริษัทฯได้ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงและการให้บริการด้วยการได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002:2008 จาก MASCI เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ในสินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก และการบริการที่เริ่มดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษาในกระบวนการที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการให้บริการหลังการขายที่พร้อมให้บริการทุกที่ในประเทศไทย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและพร้อมที่จะพัฒนาอยู่เสมอเพื่อการมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา