วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (EURO-ORIENTAL TRADING CO., LTD.) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ และความจริงใจ อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปุรงการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรา ภายใต้นโยบายของบริษัทที่ว่า “สินค้าคุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว คือหัวใจของยูโรฯ”

ประวัติบริษัท

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (EURO-ORIENTAL TRADING CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 ด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ามาตรวัดน้ำคุณภาพเยี่ยมจากต่างประเทศ และได้ขยายธุรกิจไปสู่สินค้าประเภทอื่นในงานระบบน้ำไม่ว่าจะเป็นวาล์วน้ำประเภทต่างๆ, หัวขับวาล์ว, อุปกรณ์เสริมในงานระบบน้ำ ฯลฯ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่การมีโรงงานประกอบ โรงทดสอบและคลังสินค้า เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดในกลุ่มธุรกิจสามกลุ่มคือ กลุ่มงานอาคารสูง, กลุ่มงานโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มงานราชการ บริษัทฯได้ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงและการให้บริการด้วยการได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก MASCI เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ในสินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานโลก และการบริการที่เริ่มดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษาในกระบวนการที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการให้บริการหลังการขายที่พร้อมให้บริการทุกที่ในประเทศไทย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและพร้อมที่จะพัฒนาอยู่เสมอเพื่อการมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

สินค้าหลักของบริษัท

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (Euro Oriental Trading CO., LTD) สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ต่างๆในระบบน้ำมาอย่างยาวนาน การันตีความสำเร็จด้วยลูกค้าที่ไว้วางใจเรามากว่า 40 ปี ทั้งลูกค้ากลุ่มงานราชการ อาทิ การประปานครหลวง,การประปาส่วนภูมิภาค, กลุ่มบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างขนาดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภค และลูกค้าหน่วยงานองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย สินค้าหลักของเรา ประกอบไปด้วย

1. มาตรวัดน้ำ/มาตรวัดของเหลว : มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ(water meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณน้ำตั้งแต่มิเตอร์น้ำทั่วไปที่ใช้ในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน ไปจนถึงมิเตอร์น้ำที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการวัดค่าและการประมวลผลอย่างมิเตอร์น้ำดิจิตอล หรือ มิเตอร์น้ำที่สามารถอ่านค่าได้อัตโนมัติที่เรียกว่า AMR meter (เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมิเตอร์น้ำของแบรนด์ Itron – Itron Water Meter และ เป็นตัวแทนจำหน่ายมาตรวัดน้ำแบบคลื่นอุลตร้าโซนิกส์ – Ultrasonic Flowmeter ของแบรนด์ Eurolab)

2. หัวขับวาล์ว : หัวขับวาล์ว หรือ Actuator คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานเปิดปิดของวาล์วน้ำที่มีขนาดใหญ่หรือมีอัตราการเปิดปิดที่ไม่สามารถใช้กำลังมนุษย์ควบคุมได้ (เราเป็นตัวแทนจำหน่าย หัวขับไฟฟ้า / Electric Actuator ของแบรนด์ Bernard Controls และ หัวขับลม / Pneumatic Actuator ของแบรนด์ Valbia)

3. วาล์วน้ำประเภทต่างๆ : ชนิดของวาล์วที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลากหลายประเภทวาล์วและขนาดของวาล์ว ตั้งแต่ใช้ในอาคารที่พักอาศัยไปจนถึงวาล์วอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น

  •  บอลวาล์ว/ Ball valve คือวาล์วที่มีการพัฒนามาจากปลั๊กวาล์ว โดยมีการใช้ลูกบอลโลหะแทน (เราเป็นตัวแทนจำหน่ายบอลวาล์ว / Ball valve ของแบรนด์ Nidex)
  •  โฟลทวาล์ว / Float valve  คือ วาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดวาล์วเมื่อน้ำถึงระดับที่กำหนด  (เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโฟลทวาล์ว / Float valve ของแบรนด์ Singer)
  • วาล์วปีกผีเสื้อ / Butterfly valve คือ วาล์วที่ทำหน้าที่เปิดปิด 0-90 องศา สามารถแบ่งคร่าวๆออกเป็น Butterfly valve wafer type และ Butterfly valve lug type ให้เลือกใช้ตามความต้องการเพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง (เราเป็นตัวแทนจำหน่าย วาล์วปีกผีเสื้อ / Butterfly valve ของแบรนด์ Belven)
  • วาล์วควบคุมแรงดัน / Pressure reducing valve คือ วาล์วที่รักษาระดับแรงดันตามที่ได้กำหนดค่าไว้ ทั้งในอาคาร, ระบบประปา, และระบบผลิตน้ำขนาดใหญ่ (เราเป็นตัวแทนจำหน่าย วาล์วควบคุมแรงดัน / Pressure reducing valve ของแบรนด์ Singer)
  • ประตูน้ำบานเลื่อน / Sluice gate valve คือ ประตูน้ำขนาดใหญ่ มีหน้าที่ในการเปิดปิดประตูน้ำ (เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ประตูน้ำบานเลื่อน / ประตูน้ำบานยก / Sluice gate ของแบรนด์ Nidex)