แสดง 16 รายการ

Ultrasonic-Flowmeter-Eurolab มิเตอร์แบบอุลตร้าโซนิกส์

EUROLAB INLINE ULTRASONIC FLOWMETER

อุลตร้าโซนิกส์โฟลมิเตอร์ชนิดติดตั้งร่วมในเส้นท่อ Inline ultrasonic flowmeter ,full bore ultrasonic flowmeter

มิเตอร์น้ำร้อน woltman GWF-WPDH

GWF WOLTMAN WPDH

มิเตอร์น้ำร้อน GWF Woltman WPDH 130 องศา เป็นแบบเชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน

GWF-MTH

มิเตอร์น้ำร้อน,มาตรวัดน้ำร้อน GWF 130 องศา เป็นแบบเชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน และเกลียว พร้อมสายสัญญาณส่งข้อมูลเข้าระบบอ่านมิเตอร์ หรือซอฟแวร์ได้ทันที

itron-cyble censer ระบบ AMR ระบบส่งสัญญาณมิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์

ITRON CYBLE PULSE OUTPUT

ระบบมิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ ITRON แบบส่งสัญญาณ ติดตั้งเข้ากับมิเตอร์น้ำเพื่อเป็นการส่งข้อมูลการวัดน้ำ

มิเตอร์น้ำ,water meter,itron,water_meter-itron-flostar-m

ITRON FLOWSTAR-M

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ ITRON รุ่น Flowstar-M เป็นมิเตอร์น้ำคุณภาพสูง

itron-cyble censer ระบบ AMR ระบบส่งสัญญาณมิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์

ITRON M-BUS SYSTEM

ระบบมิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, ITRON ระบบ M-BUS

มาตรวัดน้ำแบบใบพัดหลายชั้น,มิเตอร์น้ำแบบใบพัด,water_meter-itron-muti jet terbine

ITRON MULTIMAG

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ แบนด์ ITRON รุ่น Multimag จากประเทศฝรั่งเศส สำหรับวัดน้ำเย็นอุณหภูมิ 60 องศา เป็นแบบเชื่อมต่อด้วยเกลียว สามารถติดตั้งระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติได้ในอนาคต

water_meter-itron-td88

ITRON TD-88

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ แบนด์ ITRON รุ่น TD-88 เป็นมิเตอร์น้ำแบบลูกสูบ ตัวเรือนทำจากทองเหลือง

water_meter-itron,มิเตอร์น้ำร้อน,มาตรวัดน้ำร้อน

ITRON UNIMAG

มิเตอร์น้ำร้อน,มาตรวัดน้ำร้อน แบรนด์ ITRON รุ่น Unimag จากประเทศฝรั่งเศส สำหรับวัดน้ำร้อนอุณหภูมิ 90 องศา

watermind-itron

ITRON WATERMIND ANALYZER

อุปกรณ์วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำของระบบบริหารจัดการน้ำ ITRON

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำแบบใบพัดwolman,water_meter-itron-woltex

ITRON WOLTEX

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ แบนด์ ITRON รุ่น Woltex จากประเทศฝรั่งเศส สำหรับวัดน้ำเย็นอุณหภูมิ 60 องศา เป็นแบบเชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน สามารถติดตั้งระบบอ่านมิเตอร์อัตโนมัติได้ในอนาคต

Electromagnatic-converter

TOSHIBA ELECTROMAGNETIC CONVERTER GF620,622

เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Electromagnatic flowmeter รุ่น LF620 (ชนิดติดตั้งอยู่บนตัวมิเตอร์) หรือ LF622 (ชนิดติดตั้งแยกจากตัวมิเตอร์ได้)

Electromagnatic-flow-meter

TOSHIBA ELECTROMAGNETIC FLOWMETER GF630

มิเตอร์น้ำแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ELECTROMAGNETIC สามารถวัดน้ำเสีย สารเคมี อาหาร และของเหลวอื่นๆในอุตสาหกรรมได้