กิจกรรมเพื่อสังคม CSR-EOT

บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น