เลือกขนาดมิเตอร์น้ำ

หลักการเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ

การเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ,วิธีเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ,เลือกมิเตอร์น้ำอย่างไร,ขนาดมิเตอร์น้ำ
ในการพิจารณาถึงการเลือกใช้มิเตอร์น้ำ (Water meter) ว่าควรใช้ขนาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ต้องการใช้เป็นสำคัญ ทางผู้ออกแบบจะต้องทราบว่าเลือกมิเตอร์น้ำอย่างไรถึงจะเหมาะสมและนำมาเลือกขนาดมิเตอร์น้ำเพื่อนำไปติดตั้งต่อไป