โครงการคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ

งานติดตั้งวาล์วในระบบโรงสูบน้ำ โครงการคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ
ติดตั้งโดย บมจ. ช. การช่าง โรงสูบน้ำตั้งอยู่บริเวณเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี บริเวณด่านลาดกระบัง