การติดตั้งหัวขับไฟฟ้า,Bernard Controls ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (EURO-ORIENTAL TRADING CO., LTD.) ได้ติดตั้งหัว ขับไฟฟ้า Bernard Controls ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งติดตั้ง หัวขับไฟฟ้า อยู่ในระบบ BOILER ของโรงงานน้ำตาล เป็นหัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator) แบรนด์ Bernard Controls รุ่น Explosion proof ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อป้องการเกิดประกายไฟจากการทำงานของหัวขับไฟฟ้า และยังสามารถใช้งานได้กับโรงงานในกลุ่มปิโตรเลียมได้อีกด้วย