Singer-valve_Project-06

Singer-valve_Project-06 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง