Singer-valve_Project-05

Singer-valve_Project-05 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง