Singer-valve_Project-04

Singer-valve_Project-04 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง