Singer-valve_Project-01

Singer-valve_Project-01 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง