Singer-valve_Project-02

Singer-valve_Project-02 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง