Singer-valve_Project-03

Singer-valve_Project-03 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง