Singer-valve_Project-07

Singer-valve_Project-07 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง