Singer-valve_Project-08

Singer-valve_Project-08 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง