Singer-valve_Project-09

Singer-valve_Project-09 ติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดันให้การประปานครหลวง