ติดตั้งมิเตอร์น้ำที่โรงแรม โฟร์ซีซั่น ถนนเจริญกรุง

ติดตั้งระบบมิเตอร์น้ำอัตโนมัติ สำหรับส่งค่าการวัดน้ำไปยังระบบ BAS ของอาคารโรงแรม และ จัดการข้อมูลในระบบแอร์ พร้อมกับมิเตอร์น้ำร้อนแบรนด์ GWF ในระบบทำน้ำร้อนของโรงแรม โฟร์ ซีซั่น เจริญกรุง