ITRON UNIMAG

มิเตอร์น้ำร้อน,มาตรวัดน้ำร้อน แบรนด์ ITRON รุ่น Unimag จากประเทศฝรั่งเศส สำหรับวัดน้ำร้อนอุณหภูมิ 90 องศา

รายละเอียด

มิเตอร์น้ำร้อน หรือ มาตรวัดน้ำร้อนรุ่น Unimag

WATER METER
Brand : Itron
Series : UNIMAG

Itron Unimag Water meter

• มิเตอร์น้ำร้อน, มาตรวัดน้ำร้อนรุ่น Unimag สามารถวัดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส
• เหมาะสำหรับติดตั้งกับระบบประปาของที่อยู่อาศัย
• สามารถติดตั้งระบบส่งสัญญาณได้เพื่อส่งสัญญาณเข้าอุปกรณ์ประมวลผลต่างๆ
• สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน โดยเป็นมิเตอร์ Class B
• ด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบที่พิถีพิถันทำให้มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพสูง
• ได้รับการยอมรับมาตรฐาน EEC (Directives 75/33 and 79/830)
• มิเตอร์น้ำขนาด 1/2 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว (มิเตอร์น้ำร้อนครึ่งนิ้ว และ มิเตอร์น้ำร้อน 6 หุน)
• สามารถติดตั้งกับ Cyble Target