ITRON FLOWSTAR-M

มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ ITRON รุ่น Flowstar-M เป็นมิเตอร์น้ำคุณภาพสูง

รายละเอียด

มาตรวัดน้ำ หรือมิเตอร์น้ำ ITRON รุ่น Flostar-M

WATER METER
Brand : Itron
Series : FLOSTAR-M

• มาตรวัดน้ำ หรือมิเตอร์น้ำ ITRON รุ่น Flostar-m เป็นมาตรวัดน้ำ คลาส C
• เป็นมาตรวัดน้ำที่ใช้ในระบบน้ำดิบ , ชลประทาน และน้ำทั่วไป
• ประสิทธิภาพการทำงานคงทนยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้ในการออกบิลค่าน้ำ
• เทคโนโลยีชุดแกนใบพัดแบบพิเศษของแบรนด์ ทำให้มีความทนทาน
• มิเตอร์น้ำมีขนาด 1 นิ้วครึ่ง, มิเตอร์น้ำ 2 นิ้ว, มิเตอร์น้ำ 3 นิ้ว จนถึง มิเตอร์น้ำ 6 นิ้ว
• สามารถเชื่อมต่อกับ Cyble Target