แสดง 1 รายการ

Double-Suction-Centrifugal-Pump

DOUBLE SUCTION CENTRIFUGAL PUMP

Double Suction Centrifugal Pump ปั๊มน้ำชนิดแรงเหวี่ยงคู่ ช่องทางดูดแบบ 2 ทาง ง่ายต่อการดูแลรักษา และ ให้อัตราการไหลสูง คุณภาพดี