ผลงานติดตั้งวาล์ว หัวขับ งานคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตย์

ผลงานติดตั้งวาล์ว หัวขับ งานคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตย์