สินค้าหลักของบริษัท

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัท ยูโร โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด (Euro Oriental Trading CO., LTD) สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอุปกรณ์ต่างๆในระบบน้ำมาอย่างยาวนาน การรันตีความสำเร็จด้วยลูกค้าที่ไว้วางในเรามากว่า 40 ปี ทั้งลูกค้ากลุ่มงานราชการ อาทิ การประปานครหลวง,การประปาส่วนภูมิภาค, กลุ่มบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างขนาดใหญ่ ระบบสาธารณูปโภค และลูกค้าหน่วยงานองค์กรอื่นๆตั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย สินค้าหลักของเรา ประกอบไปด้วย

1. มาตรวัดน้ำ/มาตรวัดของเหลว : มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ(water meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณน้ำ โดย สินค้าของบริษัทมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่มิเตอร์น้ำทั่วไปที่ใช้ในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน ไปจนถึงมิเตอร์น้ำที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการวัดค่าและการประมวลผลอย่างมิเตอร์น้ำดิจิตอล หรือ มิเตอร์น้ำที่สามารถอ่านค่าได้อัตโนมัติที่เรียกว่า AMR meter (เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมิเตอร์น้ำของแบรนด์ Itron (Itron Water Meter) และ เป็นตัวแทนจำหน่ายมาตรวัดน้ำแบบคลื่นอุลตร้าโซนิกส์ / Ultrasonic Flowmeter ของแบรนด์ (Eurolab)

2. หัวขับวาล์ว : หัวขับวาล์ว หรือ Actuator คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานเปิดปิดของวาล์วน้ำที่มีขนาดใหญ่หรือมีอัตราการเปิดปิดที่ไม่สามารถใช้กำลังมนุษย์ควบคุมได้ (เราเป็นตัวแทนจำหน่าย หัวขับไฟฟ้า / Electric Actuator ของแบรนด์ Bernard Controls และ หัวขับลม / Pneumatic Actuator ของแบรนด์ Valbia)

3. วาล์วน้ำประเภทต่างๆ : ชนิดของวาล์วที่บริษัทจำหน่ายมีหลากหลายประเภทวาล์วและขนาดของวาล์ว ตั้งแต่ใช้ในอาคารที่พักอาศัยไปจนถึงวาล์วอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น
• บอลวาล์ว/ Ball valve คือวาล์วที่มีการพัฒนามาจากปลั๊กวาล์ว โดยมีการใช้ลูกบอลโลหะแทน (เราเป็นตัวแทนจำหน่ายบอลวาล์ว / Ball valve ของแบรนด์ Nidex)
• โฟลทวาล์ว / Float valve โฟลท วาล์ว คือ วาล์วที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดวาล์วเมื่อน้ำถึงระดับที่กำหนด ซึ่งทราบได้จากการใช้ลูกลอยเช็คระดับน้ำ (เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโฟลทวาล์ว / Float valve ของแบรนด์ Singer)
• วาล์วปีกผีเสื้อ / Butterfly valve คือ วาล์วที่ทำหน้าที่เปิดปิด 0-90 องศา สามารถแบ่งคร่าวๆออกเป็น Butterfly valve wafer type คือ วาล์วปีกผีเสื้อที่ไม่มีรูร้อยน๊อต สามารถใช้ได้กับ Standard flange ทุกแบบ และ Butterfly valve lug type คือวาล์วปีกผีเสื้อที่มีการเจาะรูเพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง (เราเป็นตัวแทนจำหน่าย วาล์วปีกผีเสื้อ / Butterfly valve ของแบรนด์ Belven)
• วาล์วควบคุมแรงดัน / Pressure reducing valve คือ วาล์วที่รักษาระดับแรงดันตามที่ได้กำหนดค่าไว้ (เราเป็นตัวแทนจำหน่าย วาล์วควบคุมแรงดัน / Pressure reducing valve ของแบรนด์ Singer)