นโยบาย คุกกี้ หรือ Cookie ของบริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด

นโยบายคุกกี้ ของเว็บ EOT
เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์นี้ บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ (ในที่นี้เรียกว่า “เรา”) ได้มีการใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยให้เราสามารถแยกการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งนอกจากประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน