มิเตอร์น้ำ,water meter,Portable-Ultrasonic-Flowmeter-Eurolab

Ultrasonic Flowmeter มิเตอร์น้ำแบบอุลตร้าโซนิค คืออะไร

Ultrasonic flowmeter (อุลตร้าโซนิค โฟลวมิเตอร์) / Ultrasonic meter for water คือ มาตรวัดน้ำที่ใช้วัดความเร็ว (Velocity)ของการเคลื่อนที่ของน้ำหรือของเหลว มิเตอร์น้ำคลื่นอัลตร้าโซนิคนี้จะทำงานโดยการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค

singer valve-surge-anticipation-

วาล์วควบคุม Control Valve

วาล์วควบคุม หรือ Control Valve มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยและหน้าที่ในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น Pressure Reducing Valve , Relief/ Sustaining/Surge Valve, Level Control Valve , Flow rate control Valve , Float valve เป็นต้น

บอลวาล์วสแตนเลส,stainless-steel-ball-valve-nidex-nx-1

ประเภทของบอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วที่ได้รับการปรับปรุงมาจากปลั๊กวาล์ว (Plug Valve) โดยมีการใช้ลูกบอลโลหะแทน เป็นวาล์วที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เบา และใช้พื้นที่น้อยกว่าวาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)มาก บอลวาล์ว (Ball Valve) มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น

วาล์วปีกผีเสื้อ,butterfly valve,belven lugtype

วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) คืออะไร

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว หรือวาล์วปีกผีเสื้อ เป็นวาล์วประเภทหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ (Flow) เป็นวาล์วประเภท ควอเตอร์เทิร์นวาล์ว (Quarter Turn Valve)

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ,มาตรวัดน้ำ AMR,มิเตอร์น้ำส่งข้อมูล

ประเภทของมิเตอร์น้ำหรือมาตรวัดน้ำ (Types of water meter)

มิเตอร์น้ำ หรือ มาตรวัดน้ำนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรของน้ำที่ใช้ โดยให้น้ำไหลผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คำนวณปริมาตรและส่งค่าที่ได้ไปที่หน้าปัดซึ่งจำมีหลักการคำนวณและแปลงอัตราส่วนที่คำนวณได้เพื่อแสดงผลเป็นค่าที่ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านได้เป็นสากล เช่น