Multiturn Actuator,หัวขับวาล์วไฟฟ้า,หัวขับวาล์วมัลติเทิร์น,หัวขับวาล์ว

Multiturn Actuator หัวขับวาล์วไฟฟ้าชนิดมัลติเทิร์น

Multiturn Actuator,หัวขับวาล์วไฟฟ้า,หัวขับวาล์วมัลติเทิร์น,หัวขับวาล์ว
หัวขับวาล์วหรือ Actuator นั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนที่เปิดและปิดของวาล์ว ให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ด้วยการทำงานของ Actuator (หัวขับวาล์ว)

Sluice gate valve,(สลุยเกท),ประตูน้ำบานเลื่อน,บานระบาย

Sluice gate valve (สลุยเกท) ประตูน้ำบานเลื่อน

Sluice gate valve,(สลุยเกท),ประตูน้ำบานเลื่อน,บานระบาย คือประตูน้ำขนาดใหญ่ มีหน้าที่ในการปิดและเปิดทางเดินน้ำ โดยมีบานประตูน้ำเคลื่อนลงมาปิดทางเดินน้ำในกรณีที่จะปิดกั้นน้ำ

เลือกขนาดมิเตอร์น้ำ

หลักการเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ

การเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ,วิธีเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ,เลือกมิเตอร์น้ำอย่างไร,ขนาดมิเตอร์น้ำ
ในการพิจารณาถึงการเลือกใช้มิเตอร์น้ำ (Water meter) ว่าควรใช้ขนาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ต้องการใช้เป็นสำคัญ ทางผู้ออกแบบจะต้องทราบว่าเลือกมิเตอร์น้ำอย่างไรถึงจะเหมาะสมและนำมาเลือกขนาดมิเตอร์น้ำเพื่อนำไปติดตั้งต่อไป

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ,มาตรวัดน้ำ AMR,มิเตอร์น้ำส่งข้อมูล

AMR water meter (Automatic Meter Reading)

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, ระบบอ่านข้อมูลมิเตอร์น้ำอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading) คือ มิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ ที่สามารถส่งค่าที่อ่านได้จากการวัดน้ำออกมาเป็นสัญญาณข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารจัดการอาคารโดยไม่ต้องไปดูค่าที่มิเตอร์

จำหน่ายมิเตอร์น้ำ,วาล์วน้ำ,หัวขับลม,หัวขับไฟฟ้า,วาล์วลดแรงดัน,วาล์วอุตสาหกรรม

หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator)

หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator หรือหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Valve Actuator)มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการทำงานเปิดปิดวาล์วที่เป็นอัตโนมัติ

มิเตอร์น้ำ woltman,wolman water meter,มิเตอร์น้ำ 2 นิ้ว

มิเตอร์น้ำ Woltman (Woltman water meter)

มิเตอร์น้ำ Woltman,Woltman water meter เป็นมิเตอร์น้ำประเภท Velocity water meter ที่วัดปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านใบพัด เหมาะสำหรับการวัดน้ำปริมาณมากที่มีอัตราการไหลสูง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในงานประปา งานระบบน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ

มิเตอร์น้ำ,water meter,Portable-Ultrasonic-Flowmeter-Eurolab

Ultrasonic Flowmeter มิเตอร์น้ำแบบอุลตร้าโซนิค คืออะไร

Ultrasonic flowmeter (อุลตร้าโซนิค โฟลวมิเตอร์) / Ultrasonic meter for water คือ มาตรวัดน้ำที่ใช้วัดความเร็ว (Velocity)ของการเคลื่อนที่ของน้ำหรือของเหลว มิเตอร์น้ำคลื่นอัลตร้าโซนิคนี้จะทำงานโดยการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค

singer valve-surge-anticipation-

วาล์วควบคุม Control Valve

วาล์วควบคุม หรือ Control Valve มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยและหน้าที่ในการควบคุม ไม่ว่าจะเป็น Pressure Reducing Valve , Relief/ Sustaining/Surge Valve, Level Control Valve , Flow rate control Valve , Float valve เป็นต้น

บอลวาล์วสแตนเลส,stainless-steel-ball-valve-nidex-nx-1

ประเภทของบอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วที่ได้รับการปรับปรุงมาจากปลั๊กวาล์ว (Plug Valve) โดยมีการใช้ลูกบอลโลหะแทน เป็นวาล์วที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เบา และใช้พื้นที่น้อยกว่าวาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)มาก บอลวาล์ว (Ball Valve) มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น