AVK-Gate-valve,เกจวาล์วคุณภาพสูง,เกจวาล์วรับประกัน 10 ปี

ชนิดของ Gate Valve และลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม

Gate Valve หรือ วาล์วประตูน้ำ มีหลากหลายขนาด ขนาดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปคือ การติดตั้งทางด้านน้ำฝั่งขาเข้าของมิเตอร์น้ำ (Water meter) เพื่อให้สามารถเป็นวาล์วควบคุมเปิดปิดการไหลของน้ำ ให้สะดวกแก่การซ่อมบำรุงมิเตอร์น้ำ สามารถถอดมิเตอร์เข้าออกได้ ไปจนถึง Gate Valve หรือวาล์วประตูน้ำขนาดใหญ่ ใช้ในการกั้นเปิดปิดเขื่อน, แหล่งน้ำต่างๆ

Pneumatic Actuator,หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม,หัวขับลม

Pneumatic Actuator (หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม)

Pneumatic Actuator,หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม,หัวขับลม
Pneumatic Actuator (หัวขับนิวแมติก) หรือ หัวขับลม เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลมขับเคลื่อนลูกสูบหรือไดอะแฟรมและส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิดวาล์ว

Multiturn Actuator,หัวขับวาล์วไฟฟ้า,หัวขับวาล์วมัลติเทิร์น,หัวขับวาล์ว

Multiturn Actuator หัวขับวาล์วไฟฟ้าชนิดมัลติเทิร์น

Multiturn Actuator,หัวขับวาล์วไฟฟ้า,หัวขับวาล์วมัลติเทิร์น,หัวขับวาล์ว
หัวขับวาล์วหรือ Actuator นั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนที่เปิดและปิดของวาล์ว ให้มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ด้วยการทำงานของ Actuator (หัวขับวาล์ว)

Sluice gate valve,(สลุยเกท),ประตูน้ำบานเลื่อน,บานระบาย

Sluice gate valve (สลุยเกท) ประตูน้ำบานเลื่อน

Sluice gate valve,(สลุยเกท),ประตูน้ำบานเลื่อน,บานระบาย คือประตูน้ำขนาดใหญ่ มีหน้าที่ในการปิดและเปิดทางเดินน้ำ โดยมีบานประตูน้ำเคลื่อนลงมาปิดทางเดินน้ำในกรณีที่จะปิดกั้นน้ำ

เลือกขนาดมิเตอร์น้ำ

หลักการเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ

การเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ,วิธีเลือกขนาดมิเตอร์น้ำ,เลือกมิเตอร์น้ำอย่างไร,ขนาดมิเตอร์น้ำ
ในการพิจารณาถึงการเลือกใช้มิเตอร์น้ำ (Water meter) ว่าควรใช้ขนาดใดนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ต้องการใช้เป็นสำคัญ ทางผู้ออกแบบจะต้องทราบว่าเลือกมิเตอร์น้ำอย่างไรถึงจะเหมาะสมและนำมาเลือกขนาดมิเตอร์น้ำเพื่อนำไปติดตั้งต่อไป

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ,มาตรวัดน้ำ AMR,มิเตอร์น้ำส่งข้อมูล

AMR water meter (Automatic Meter Reading)

AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, ระบบอ่านข้อมูลมิเตอร์น้ำอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading) คือ มิเตอร์น้ำ/มาตรวัดน้ำ ที่สามารถส่งค่าที่อ่านได้จากการวัดน้ำออกมาเป็นสัญญาณข้อมูลไปสู่คอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารจัดการอาคารโดยไม่ต้องไปดูค่าที่มิเตอร์

จำหน่ายมิเตอร์น้ำ,วาล์วน้ำ,หัวขับลม,หัวขับไฟฟ้า,วาล์วลดแรงดัน,วาล์วอุตสาหกรรม

หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator)

หัวขับไฟฟ้า,Electric Actuator หรือหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Valve Actuator)มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการการทำงานเปิดปิดวาล์วที่เป็นอัตโนมัติ

มิเตอร์น้ำ woltman,wolman water meter,มิเตอร์น้ำ 2 นิ้ว

มิเตอร์น้ำ Woltman (Woltman water meter)

มิเตอร์น้ำ Woltman,Woltman water meter เป็นมิเตอร์น้ำประเภท Velocity water meter ที่วัดปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านใบพัด เหมาะสำหรับการวัดน้ำปริมาณมากที่มีอัตราการไหลสูง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในงานประปา งานระบบน้ำขนาดใหญ่ ฯลฯ