ITRON_news เยี่ยมชมแท่นสดสอบมาตรวัดน้ำ

เยี่ยมชมบริษัท จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ต้อนรับการเยี่ยมเยียนจากผู้บริหารฝ่ายโรงงานมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงพร้อมคณะ

วาล์วปีกผีเสื้อ,butterfly valve,belven lugtype

วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) คืออะไร

บัตเตอร์ฟลายวาล์ว หรือวาล์วปีกผีเสื้อ เป็นวาล์วประเภทหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ (Flow) เป็นวาล์วประเภท ควอเตอร์เทิร์นวาล์ว (Quarter Turn Valve)