AVK-Gate-valve,เกจวาล์วคุณภาพสูง,เกจวาล์วรับประกัน 10 ปี

ชนิดของ Gate Valve และลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม

Gate Valve หรือ วาล์วประตูน้ำ มีหลากหลายขนาด ขนาดที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปคือ การติดตั้งทางด้านน้ำฝั่งขาเข้าของมิเตอร์น้ำ (Water meter) เพื่อให้สามารถเป็นวาล์วควบคุมเปิดปิดการไหลของน้ำ ให้สะดวกแก่การซ่อมบำรุงมิเตอร์น้ำ สามารถถอดมิเตอร์เข้าออกได้ ไปจนถึง Gate Valve หรือวาล์วประตูน้ำขนาดใหญ่ ใช้ในการกั้นเปิดปิดเขื่อน, แหล่งน้ำต่างๆ

Pneumatic Actuator,หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม,หัวขับลม

Pneumatic Actuator (หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม)

Pneumatic Actuator,หัวขับวาล์วทำงานด้วยลม,หัวขับลม
Pneumatic Actuator (หัวขับนิวแมติก) หรือ หัวขับลม เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลมขับเคลื่อนลูกสูบหรือไดอะแฟรมและส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิดวาล์ว