มิเตอร์น้ำ,water meter,compound water meter

compound water meter มิเตอร์น้ำแบบลูกผสม มิเตอร์น้ำแบบคอมพาวล์