โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

งานติดตั้งหัวขับไฟฟ้า  Bernard  Control  ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งติดตั้งอยู่ในระบบ BOILER ของโรงงานน้ำตาล  เป็นรุ่น  Bernard  Control  รุ่น Explosionproof
ซึ่งมีการออกแบบมาเพื่อป้องการเกิดการระเบิดจากกระกายไฟของการทำงานของตัวหัวขับ

  • @eurooriental

  • @eurooriental

  • @eurooriental

  • @eurooriental