งานติดตั้ง Singer Pressure Reducing valve ให้กับหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

งานติดตั้ง Singer Pressure Reducing valve เป็นระบบจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานควบคุมระบบจ่ายน้ำและควบคุมอัตราน้ำสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวาล์วที่ติดตั้งในระบบคือ Singer Valve Pressure Reducing Valve Medel: 106-2PR-SC-BT ซึ่งเป็นวาล์วลดแรงดัน ที่สามารถควบคุมแรงดันน้ำให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ตลอดเวลา

  • @eurooriental

  • @eurooriental

  • @eurooriental

  • @eurooriental

  • @eurooriental

  • Singer-Valve_EOT-05