• @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น งานติดตั้งหัวขับไฟฟ้า  Bernard  Control  ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งติดตั้งอยู่ในระบบ BOILER ของโรงงานน้ำตาล  เป็นรุ่น  Bernard  Control  รุ่น Explosionproof ซึ่งมีการออกแบบมาเพื่อป้องการเกิดการระเบิดจากกระกายไฟของการทำงานของตัวหัวขับ

Details

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

โครงการคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ

โครงการคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต งานติดตั้งวาล์วในระบบโรงสูบน้ำ โครงการคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ ติดตั้งโดย บมจ. ช. การช่าง  โรงสูบน้ำตั้งอยู่บริเวณเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี บริเวณด่านลาดกระบัง

Details

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • Singer-Valve_EOT-05

งานติดตั้ง Singer Pressure Reducing valve ให้กับหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

งานติดตั้ง Singer Pressure Reducing valve ให้กับหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร งานติดตั้ง Singer Pressure Reducing valve เป็นระบบจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานควบคุมระบบจ่ายน้ำและควบคุมอัตราน้ำสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวาล์วที่ติดตั้งในระบบคือ Singer Valve Pressure Reducing Valve Medel: 106-2PR-SC-BT ซึ่งเป็นวาล์วลดแรงดัน ที่สามารถควบคุมแรงดันน้ำให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ตลอดเวลา

Details

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (แยกลำสาลี ถนนศรินทร์ฝั่งขาเข้า)

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (แยกลำสาลี ถนนศรินทร์ฝั่งขาเข้า) บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจในตัวสินค้า Singer Valve ซึ่งเป็นวาล์วลดแรงดันที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศ แคนาดา ซึ่งสามารถทำงานภายใต้แรงดันน้ำต่ำมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาติดตั้งในระบบเส้นท่อหลัก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำสูญเสียให้กับระบบการจ่ายน้ำของการประปาเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์วาล์วลดแรงดันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ได้ ซึ่งการประปานครหลวงได้มีการติดตั้งทั้งหมด 34 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Details

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (ปากซอยสุขุมวิท 22)

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (ปากซอยสุขุมวิท 22) บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด   ได้รับความไว้วางใจในตัวสินค้า Singer Valve ซึ่งเป็นวาล์วลดแรงดันที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศ แคนาดา ซึ่งสามารถทำงานภายใต้แรงดันน้ำต่ำมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาติดตั้งในระบบเส้นท่อหลัก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำสูญเสียให้กับระบบการจ่ายน้ำของการประปาเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์วาล์วลดแรงดันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ได้ ซึ่งการประปานครหลวงได้มีการติดตั้งทั้งหมด 34 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Details

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (ปากซอยรามคำแหง 83)

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (ปากซอยรามคำแหง 83) บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจในตัวสินค้า Singer Valve ซึ่งเป็นวาล์วลดแรงดันที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศ แคนาดา ซึ่งสามารถทำงานภายใต้แรงดันน้ำต่ำมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาติดตั้งในระบบเส้นท่อหลัก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำสูญเสียให้กับระบบการจ่ายน้ำของการประปาเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์วาล์วลดแรงดันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ได้ ซึ่งการประปานครหลวงได้มีการติดตั้งทั้งหมด 34 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Details

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (ถนนพระรามเก้า ซอย 66)

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (ถนนพระรามเก้า ซอย 66) บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจในตัวสินค้า Singer Valve ซึ่งเป็นวาล์วลดแรงดันที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศ แคนาดา ซึ่งสามารถทำงานภายใต้แรงดันน้ำต่ำมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาติดตั้งในระบบเส้นท่อหลัก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำสูญเสียให้กับระบบการจ่ายน้ำของการประปาเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์วาล์วลดแรงดันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ได้ ซึ่งการประปานครหลวงได้มีการติดตั้งทั้งหมด 34 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Details

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

 • @eurooriental

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง (หน้าห้างเดอะไนน์-ถนนพระรามเก้า)

การติดตั้งวาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve ในระบบส่งน้ำของการประปานครหลวง – (หน้าห้างเดอะไนน์-ถนนพระรามเก้า) เมื่อช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2557 บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจในตัวสินค้า Singer Valve ซึ่งเป็นวาล์วลดแรงดันที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศ แคนาดา ซึ่งสามารถทำงานภายใต้แรงดันน้ำต่ำมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาติดตั้งในระบบเส้นท่อหลัก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำสูญเสียให้กับระบบการจ่ายน้ำของการประปาเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์วาล์วลดแรงดันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ได้ ซึ่งการประปานครหลวงได้มีการติดตั้งทั้งหมด 34 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Details