งาน KM DAY การประปานครหลวง

ด้วยสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง การประปานครหลวง ได้กำหนดให้มีกิจกรรวันจัดการองค์ความรู้ (KM DAY) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประปานครหลวง ในหัวข้อเรื่อง Engineering open house ซึ่งมีการนำเสนอผลงานของพนักงานและบริษัทเอกชน งานจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง และทางบริษัทยูโร – โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ก็ได้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ นำเสนอสินค้า ทางบริษัทได้นำสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์กับงานของการประปานครหลวงเพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานการประปาและผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ ด้วย สินค้าที่จัดแสดง ได้แก่
1 ประตูน้ำลดแรงดัน Singer Pressure Reducing Valve จากประเทศแคนาดา
2.มาตรวัดน้ำ และ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำ ITRON (Water mind) จากประเทศฝรั่งเศส
3. Valve คุณภาพสูง Hi – End Valve จากประเทศเดนมาร์ก
4. หัวขับวาล์ว Actuator ยี่ห้อ Bernard Control จากประเทศฝรั่งเศส

Leave Comment