stainless-steel-ball-valve-nidex-nx-1

ประเภทของบอลวาล์ว (Ball Valve)

บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วที่ได้รับการปรับปรุงมาจากปลั๊กวาล์ว (Plug Valve) โดยมีการใช้ลูกบอลโลหะแทน เป็นวาล์วที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เบา และใช้พื้นที่น้อยกว่าวาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)มาก บอลวาล์ว (Ball Valve) มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น

โครงการคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต

หัวข้อ โครงการคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ เนื้อหา งานติดตั้งวาล์วในระบบโรงสูบน้ำ โครงการคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ ติดตั้งโดย บมจ. ช. การช่าง โรงสูบน้ำตั้งอยู่บริเวณเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี บริเวณด่านลาดกระบัง

งานติดตั้งหัวขับไฟฟ้า Bernard Control ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ งานติดตั้งหัวขับไฟฟ้า Bernard Control ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เนื้อหา เป็นงานติดตั้งหัวขับไฟฟ้า Bernard Control ที่โรงน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งติดตั้งอยู่ในระบบ BOILER ของโรงงานน้ำตาล เป็นรุ่น Bernard Control รุ่น Explosionproof ซึ่งมีการออกแบบมาเพื่อป้องการเกิดการระเบิดจากกระกายไฟของการทำงานของตัวหัวขับ

ITRON_news เยี่ยมชมแท่นสดสอบมาตรวัดน้ำ

เยี่ยมชมบริษัท จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ต้อนรับการเยี่ยมเยียนจากผู้บริหารฝ่ายโรงงานมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงพร้อมคณะ