วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการในสินค้าและบริการ พร้อมทั้งพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บริการลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่ดีที่สุด
ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจภายใต้นโยบาย

” สินค้าคุณภาพ มาตรฐาน บริการฉับไว คือหัวใจของ ยูโร “

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายมาตรวัดน้ำนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส และจากนั้นมา ก็ได้ขยายฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ออกไปจนครอบคลุมถึงมาตรวัดน้ำ ประตูน้ำ ชนิดต่างๆ รวมทั้ง วาล์วที่ใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำ รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ใช้ งานประกอบกันในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ตลอดจนให้คำแนะนำ ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2008 จาก MASCI และมีโรงงานประกอบ ทดสอบ และคลังสินค้าจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ทางบริษัทได้พัฒนาบริการแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มราชการรัฐวิสาหกิจ และเอกชนต่างๆ ทำให้สามารถรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมาตฐานระดับโลก รวมไปถึงการบริการหลังการขายที่พร้อมให้บริการท่านตลอดเวลา ทุกที่ในประเทศไทยและในขณะเดียวกัน บริษัทก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปอีกขั้น ด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นศูนย์กลางในการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งบริษัทฯ จะแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยพร้อม ทั้งสินค้าใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์คลอบคลุมความต้องการ และ มุ่งเน้นในคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากผู้ผลิต